Symptomy i leczenie zbierania rzeczy

W zaburzeniach związanych ze zbieraniem rzeczy, osoba ma takie trudności z pozbyciem się, lub rozstaniem z dobytkiem, że przedmioty gromadzą się, czyniąc niektóre obszary codziennego użytku bezużytecznymi dla ich normalnego przeznaczenia. W przeciwieństwie do kolekcjonerów, osoba taka gromadzi przedmioty w sposób nieuporządkowany i trudno jej się rozstać z rzeczami o niewielkiej wartości.

Lekarze diagnozują ten stan, gdy dana osoba gromadzi zbyt wiele dóbr, ma duże trudności z pozbyciem się ich i jest znacznie przygnębiona ich nagromadzeniem, lub nie jest w stanie normalnie funkcjonować. Korzystne może być leczenie niektórymi lekami przeciwdepresyjnymi i terapia poznawczo-behawioralna.

Objawy tego zaburzenia zaczynają się w okresie dojrzewania. Zaburzenie może być łagodne na początku, ale może stopniowo pogarszać się wraz z wiekiem, powodując znaczne problemy w połowie lat trzydziestych. Uważa się, że zaburzenie to dotyka od 2 do 6% ludzi.

Symptomy

Człowiek ma silną potrzebę przechowywania przedmiotów i czuje się bardzo przygnębiony, gdy jest zmuszony się z nimi rozstać. Osoba ta nie ma wystarczająco dużo miejsca, aby pomieścić wszystkie przedmioty, które gromadzi. Pokoje są tak zagracone, że nie można ich używać inaczej niż do przechowywania nagromadzonych przedmiotów. Na przykład, stosy zgromadzonych gazet mogą wypełnić zlew i pokryć blaty kuchenne, płyty grzewcze i podłogę, tak że kuchnia nie może być używana do przygotowywania posiłków. W skrajnych przypadkach ludzie gromadzą w mieszkaniu nawet śmieci, tak jak ten mężczyzna z Dąbrowy Górniczej.

Nagromadzenie rzeczy często negatywnie wpływa na zdolność danej osoby do funkcjonowania w domu, a nawet w pracy i szkole. Zagracenie domu rzeczami może spowodować niebezpieczeństwo związane z pożarem domu, oraz w domu mogą się rozwijać wirusy. Niektórzy ludzie zdają sobie sprawę, że jest to problemem, ale wielu nie.

Istnieją też przypadki, gdy osoba gromadzi zbyt wiele zwierząt, jako zwierząt domowych w stosunku do dostępnej przestrzeni i możliwości zapewnienia żywności i opieki weterynaryjnej. Prowadzi do to tego, że zwierzęta żyją w niehigienicznych warunkach. Często zwierzęta tracą na wadze i/lub chorują. Jednak wiele osób z tym zaburzeniem nie zdaje sobie sprawy z tego, że nie opiekuje się zwierzętami we właściwy sposób. Bez leczenia, objawy zwykle utrzymują się przez całe życie, z niewielkimi lub żadnymi zmianami.

Leczenie

  • Niektóre leki przeciwdepresyjne
  • Terapia poznawczo-behawioralna – skoncentrowana specjalnie na zaburzeniach związanych z chomikowaniem może również zmniejszyć objawy. Na przykład, lekarze mogą próbować pomóc osobom dotkniętym chorobą w pozbyciu się przedmiotów, powstrzymaniu się od nabywania nowych rzeczy (jeśli nadmierne nabywanie jest problemem) i usprawnieniu procesu podejmowania decyzji.
Poprzedni post Charakterystyka lęku
Następny post Depresja ma wiele twarzy