5 głównych etapów powstawania więzi społecznych

Definicja więzów społecznych mówi o tym, że są to relacje i zależności wiążące jednostkę z grupą, zbiorowością lub inną jednostką.

Można wyróżnić trzy typy więzi społecznych

  • więzi naturalne są to zbiorowości społeczne, których podstawą powiązań i przynależności jest wspólne pochodzenie i pokrewieństwo np. rodzina;
  • więzi zrzeszeniowe czyli tworzone na zasadzie dobrowolności przez ludzi należących do organizacji społecznych i politycznych;
  • więzi stanowione to takie więzi, które zostały narzucone z zewnątrz lub ustawione siłą.

Etapy powstawania więzi społecznych

  • Etap I – styczność przestrzenna. Oznacza ona, że ludzie najpierw postrzegają się nawzajem i rejestrują cechy oraz właściwości innych. Uświadomienie sobie określonych cech u osób z otoczenia zwykle pobudza nasze zainteresowanie i zachęca do nawiązania kontaktu. Naturalnym jest, że jedni podobają nam się bardziej, a inni mniej. Tak tworzą się pierwsze styczności. Natomiast, gdy zainteresowania są obustronne powstaje styczność społeczna.
  • Etap II – wzajemne oddziaływania. Kształtują się na podstawie styczności przelotnych lub trwałych. Ich istota polega na podejmowaniu działań zmierzających do wywołania odpowiedniej reakcji u partnera.
  • Etap III polega na pobudzeniu przez jednostkę czy grupę do w miarę stałych działań społecznych, których celem będzie zaspokojenie potrzeb. Trzeba zaznaczyć, że oddziaływania społeczne nie zawsze mają charakter pozytywny.
  • Etap IV – stosunki społeczne. Wzajemne oddziaływania prowadzą do wykształcenia się stosunków społecznych, czyli trwałych układów które są określane normami i związane z pewnymi obowiązkami.
  • Etap V – wzajemne zależności. Stosunki społeczne doprowadzają do ukształtowania się wzajemnych zależności np. służbowych. Styczność, wzajemne oddziaływania, stosunki społeczne i zależności składają się na więź społeczną powstającą w grupie.

Więcej artykułów o więzach społecznych znajdziesz w serwisie https://www.polityka24.pl/.

Poprzedni post Ile kosztuje terapia par?
Następny post Czy warto pomagać przyjaciółkom w poszukiwaniu drugiej połówki?